Khai trương trang tin chính thức về Đại hội Đảng lần thứ XIII

Khai trương trang tin chính thức về Đại hội Đảng lần thứ XIII

 Trang tin có địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn. là trang thông tin chính thức về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet.


Chiều 3/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII với địa chỉ: daihoi13.dangcongsan.vn. là trang thông tin chính thức về Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet, gồm 8 chuyên mục, bằng 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga.

Phần tiếng Việt thông tin về kết quả đại hội các cấp, bạn bè quốc tế với Đại hội, phần Góp ý văn kiện Đại hội gồm: Dự thảo văn kiện, điểm mới trong dự thảo, góp ý dự thảo văn kiện, gặp gỡ đại biểu, các kỳ đại hội với 2 tiểu mục: từ đại hội đến đại hội, tư liệu văn kiện, bàn tròn trực tuyến, hỏi đáp, truyền hình…


Ngoài ra, trang tin có hệ thống dữ liệu văn kiện được đặt ngay sau những tin mới nổi bật với 6 tiểu mục có baner riêng, gồm: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội.

Qua đó, Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội; góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, bổi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

ĐỌC TIẾP

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh