Application of decision tree methods in the quantitative analyzes to decide the credit granting at Vietnam commercial banks

Application of decision tree methods in the quantitative analyzes to decide the credit granting at Vietnam commercial banks

Tài liệu tham khảo hay về lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng.

Tài liệu tham khảo hữu ích trong lĩnh vực có liên quan.

Tham khảo và tải tài liệu này ở link phía dưới.

Application of decision tree methods in the quantitative analyzes to decide the credit granting at Vietnam commercial banks. 

ISBN 978-5-907385-43-6

Nguyen Thi Bich Linh

© Institute of Management and Socio-Economic Development (Russia)

© Saratov State Technical University (Russia)

© Richland College (Dallas, USA)

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION

Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. June 23, 2021, St. Petersburg. 

Pp. 7-14.http://www.elibrary.vn/2021/06/nguyen-thi-bich-linh-application-of.html
http://www.academic.vn/2021/06/nguyen-thi-bich-linh-application-of.html

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh