Hội thảo khoa học quốc tế: “Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử” tháng 12/2023

Hội thảo khoa học quốc tế: “Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử” tháng 12/2023Hội thảo khoa học quốc tế: “Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử” tháng 12/2023

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của GS. Trần Đức Thảo (1993-2023), tiếp nối thành công của các hội thảo trong nước và quốc tế đã được tổ chức trước đây về những đóng góp của ông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử” để đánh giá di sản tư tưởng của Trần Đức Thảo trong các lĩnh vực triết học, lịch sử và những dấu ấn trong nghiên cứu, giảng dạy triết học, sử học và một số ngành khoa học xã hội nhân văn ở Việt Nam trong những năm qua.


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh