ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI và được thiết kế để trả lời các câu hỏi và thực hiện các tác vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy theo anh (chị) các yếu tố công nghệ như ChatGPT có làm thay đổi khả năng nâng cao lực lượng sản xuất hiện đại hay không? Đưa ra dẫn chứng cụ thể để làm rõ vấn đề.

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI và được thiết kế để trả lời các câu hỏi và thực hiện các tác vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy theo anh (chị) các yếu tố công nghệ như ChatGPT có làm thay đổi khả năng nâng cao lực lượng sản xuất hiện đại hay không? Đưa ra dẫn chứng cụ thể để làm rõ vấn đề.Triết học Mác - Lênin

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI và được thiết kế để trả lời các câu hỏi và thực hiện các tác vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy theo anh (chị) các yếu tố công nghệ như ChatGPT có làm thay đổi khả năng nâng cao lực lượng sản xuất hiện đại hay không? Đưa ra dẫn chứng cụ thể để làm rõ vấn đề.

Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Chủ đề tập trung làm rõ vai trò của lực lượng sản xuất trong sản xuất xã hội.

* Chi tiết:

Làm rõ khái niệm lực lượng sản xuất và các thành tố của lực lượng sản xuất. Đánh giá vai trò của yếu tố công nghệ trong lực lượng sản xuất, từ đó làm rõ câu hỏi chủ đề.

* Gợi ý đề cương chi tiết:

1. Sản xuất vật chất là gì,vai trò của nó như thế nào

2. Phương thức sản xuất là gì

3. Lực lượng sản xuất 

- Khái niệm 

- Lực lượng sản xuất bao gồm những gì? 

Phân tích vị trí từng thành phần trong lực lượng sản xuất. 

- Khoa học công nghệ đóng vai trò gì trong lực lượng sản xuất. 

- ChatGPT là gì? 

Sự ra đời của ChatGPT tác động như thế nào đến khả năng nâng cao năng lực của lực lượng sản xuất hiện đại? 

Tổng kết 

4. Mini game (nếu có)

 * Tài liệu tham khảo

- Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

- Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh