Tải sách: Tâm kinh - Osho

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tải miễn phí

Tải sách: Tâm kinh
Tác giả: Osho

Giới thiệu cái gì với các bạn đây? Về cuốn sách mười bài nói này? Về Osho, người nói ra chúng? Hay về những người mà Osho đề cập tới họ: các bạn bè và đệ tử tụ hội quanh người và dồn dập nêu câu hỏi với người - những câu hỏi về sống và chết, về dốt nát và phật tính, về sợ hãi và sự tự do?…

Link tải sách