Tải sách: Động lực phát triển của xã hội loài người - Đào Việt Hải

Tải sách: Động lực phát triển của xã hội loài người - Đào Việt Hải

Động lực phát triển của xã hội loài người ? là một câu hỏi đã được đặt ra từ lâu . Nếu trả lời được chính xác câu hỏi này ta sẽ có một cái nhìn toàn diện và đầy đủ về lịch sử phát triển của xã hội loài người, từ đó giải thích được lịch sử một cách đúng đắn và giải quyết được các vấn đề đương đại cũng như những câu hỏi của tương lai.

 Đã có nhiều câu trả lời khác nhau :chiến tranh, tình ái (hay tình dục), sự khẳng định của các cá nhân,tri thức v.v. Nhưng các câu trả lời đó chỉ phản ánh về mặt hình thức một phần nào đó trong sự vận động của chủ thể ( con người) trong một giai đoạn lịch sử nhất định chứ chưa cho ta câu trả lời trọn vẹn. Để trả lời câu hỏi này trước hết ta cần định nghĩa : thế nào là động lực của sự phát triển của xã hội loài người.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh