Tải sách: Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tài liệu “Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện” là 1 cẩm nang quí báu, giúp ích rất nhiều trong giao tiếp ngôn ngữ cho tất cả mọi người, dù bạn là nhà ngoại giao, chính trị, nhà hoạt động.....

LINK DOWNLOAD