Tải sách: Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện

Tải sách: Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện

Tài liệu “Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện” là 1 cẩm nang quí báu, giúp ích rất nhiều trong giao tiếp ngôn ngữ cho tất cả mọi người, dù bạn là nhà ngoại giao, chính trị, nhà hoạt động.....

LINK DOWNLOADXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh