Quang cao tai day

Monday, March 3, 2014

Tải sách: Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện

Posted by on Monday, March 3, 2014
Tài liệu “Phương pháp biện luận – Thuật hùng biện” là 1 cẩm nang quí báu, giúp ích rất nhiều trong giao tiếp ngôn ngữ cho tất cả mọi người, dù bạn là nhà ngoại giao, chính trị, nhà hoạt động.....

LINK DOWNLOAD