Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

/ by Triết học+
Sách mới:
Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dành cho sinh viên các trường Đại học, học viện, cao đẳng

Tác giả: ThS. Đoàn Sỹ Tuấn - TS. Dương Quốc Quân - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang

 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com