Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách mới:
Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Dành cho sinh viên các trường Đại học, học viện, cao đẳng

Tác giả: ThS. Đoàn Sỹ Tuấn - TS. Dương Quốc Quân - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang

 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh