Ba mươi triết gia Tây Phương -  Nguyễn Ước

Ba mươi triết gia Tây Phương - Nguyễn Ước

Ba mươi triết gia Tây Phương -  Nguyễn Ước


Giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi Triết Gia tiêu biểu của Tây Phương: từ Socates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Husserl, Marx, Heidegger, Jung, Dewey..

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh