Nguyen Thi Le Thu - Buddhism in Hanoi and some characteristics in its philosophy of human life

Nguyen Thi Le Thu. Buddhism in Hanoi and some characteristics in its philosophy of human life // Science, Technology and Education. 2020. № 5 (69). Pp. 63-70. ISSN 2312-8267 (Print). ISSN 2413-5801 (online). DOI: 10.24411/2312-8267-2020-10503.

http://www.elibrary.vn/2020/06/buddhism-in-hanoi-and-some.html

References / Список литературы

Ho Chi Minh. Full volume. 6. Hanoi: National Library Publishing House, 1995.
Nguyen Duy Hinh. Tue Trung, philanthropist, sergeant, poet. Hanoi: Social Sciences Publishing House, 1999.
Nguyen Hung Hau. Outline of Vietnamese Buddhist Philosophy - from the beginning to the XIXth century. Hanoi: Social Sciences Publishing House, 2002.
Nguyen Hung Hau. Some ideologies on Thang Long Buddhism in the Ly dynasty // Religious studies, 2009. № Pp. 11-19.
Nguyen Lang. Vietnam Buddhist history full volume. Hanoi: Literature Publishing House, 2014.
Nguyen Thi Trang. Buddhist ideology and its influence on Vietnamese society. 2011. [Electronic Resource]. URL: http://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/tu-tuong-phat-giao-va-anh-huong-cua- no-do-with-xa-hoi-viet-nam/ (date of access: 08.25.2011).
Nguyen Vinh Phuc (Editor-in-Chief). History of Thang Long - Hanoi. Hanoi: Publisher Era, 2010.
General Association of Vietnamese Buddhism. Perspectives of General Association of Vietnamese Buddhism // Journal of Vietnamese Buddhism. Vietnam, Issue August 15.
Thich Nguyen Tang. Vietnamese Buddhism through the eyes of two Danish Buddhists. Newspaper Enlightenment, Issue 2 May. Pp. 67-76.
Thich Phuoc Dat. Tran Thai Tong with the Buddhist ideology of Truc Lam in the Tran Dynasty. 2017. [Electronic Resource]. URL: http://tnti.vnu.edu.vn/tran-thai-tong-voi-tu-tuong-phat-giao-truc-lam-doi-tran/ (date of access: 12.16.2017).
Thich Tien Dat. Thang Long - Hanoi Buddhism combines harmoniously with Doai region Buddhism to bring a new life to the Capital’s Buddhism. 2013. [Electronic Resource]. URL: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=268553/ (date of access: 01.01.2013).
Tran Ngoc Them. Characteristics of Vietnamese Buddhism. [Electronic Resource]. URL: http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/su-kien-van-de/3854-nhung-dac-diem-cua-phat-giao-viet-nam.html/ (date of access: 15.01.2010).
Tran Quoc Vuong. Following the history. Hanoi: Culture and Information Publishing House, 1996.
Vietnam Social Science Committee, Institute of Literature. Ly - Tran poetry. T. 2. Hanoi: Literature Publishing House, 1988.


-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận