Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики

Nội dung bài viết

Май К Да, Зыонг Куок Куан. 

Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики // 

Гуманитарный научный вестник. 2020. № 9. C. 141-150. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4090432.






-------------------------------------
Xem bài viết theo nhãn


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học