Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 3. Đại học KHXH&NV

 STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 20035148 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1985 Thái Nguyên Chính sách công

2 20035149 Vũ Sơn 15/08/1997 Hoà Bình Chính sách công

3 20035150 Quách Thị Nhân Tâm 25/09/1995 Hoà Bình Chính sách công

4 20035236 Trần Văn Chác 15/08/1986 Hà Nội QL khoa học và công nghệ

5 20035237 Nguyễn Linh Chi 27/09/1990 Hưng Yên QL khoa học và công nghệ

6 20035238 Phạm Danh Cường 13/06/1982 Hải Phòng QL khoa học và công nghệ

7 20035239 Nguyễn Hoàng Hồ 14/11/1984 Cần Thơ QL khoa học và công nghệ

8 20035240 Phạm Minh Huyền 04/01/1995 Nam Định QL khoa học và công nghệ

9 20035241 Hoàng Thị Kiều 27/08/1990 Bắc Kạn QL khoa học và công nghệ

10 20035242 Lê Thị Kiểu 29/12/1985 Vĩnh Long QL khoa học và công nghệ

11 20035243 Nguyễn Hà Linh 13/01/1987 Kiên Giang QL khoa học và công nghệ

12 20035244 Trương Thị Hồng Ngọc 17/04/1985 Cần Thơ QL khoa học và công nghệ

13 20035245 Đặng Hùng Nhân 26/10/1981 Hậu Giang QL khoa học và công nghệ

14 20035246 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/03/1981 Quảng Ninh QL khoa học và công nghệ

15 20035247 Nguyễn Đức Quý 28/05/1993 Phú Thọ QL khoa học và công nghệ

16 20035248 Phạm Thị Hồng Thắm 16/10/1979 Hoà Bình QL khoa học và công nghệ

17 20035249 Nguyễn Thị Thùy 20/06/1986 Thanh Hóa QL khoa học và công nghệ

18 20035250 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/10/1994 Hưng Yên QL khoa học và công nghệ

19 20035199 Nguyễn Diễm Hằng 06/02/1994 Hà Nội Khoa học quản lý

20 20035275 Nguyễn Diệp Hà 01/08/1998 Hà Nội Tâm lý học

21 20035276 Nguyễn Đức Huy 12/05/1998 Hà Nội Tâm lý học

22 20035277 Phạm Lê Ngọc Lan 29/10/1996 Hà Nội Tâm lý học

23 20035278 Nguyễn Thị Thu 06/07/1987 Thanh Hóa Tâm lý học

24 20035096 Đoàn Thị Ái 07/02/1994 Hà Tĩnh Tâm lý học lâm sàng

25 20035097 Nguyễn Hồng Anh 06/07/1997 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

26 20035098 Nguyễn Thị Hiểu 16/03/1993 Quảng Bình Tâm lý học lâm sàng

27 20035099 Hoàng Thị Huyên 01/02/1989 Thanh Hóa Tâm lý học lâm sàng

28 20035279 Hoàng Việt Ngọc Anh 01/08/1998 Nghệ An Tâm lý học lâm sàng

29 20035280 Nguyễn Vân Chi 24/04/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

30 20035281 Lê Hương Giang 26/01/1995 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

31 20035282 Nguyễn Thanh Hải 09/09/1998 Ninh Bình Tâm lý học lâm sàng

32 20035283 Nguyễn Thị Thúy Hoa 16/06/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

33 20035284 Nguyễn Thị Lương 24/03/1995 Bắc Ninh Tâm lý học lâm sàng

34 20035285 Đinh Y Ly 06/12/1991 Ninh Bình Tâm lý học lâm sàng

35 20035286 Trần Thị Kam Ly 21/04/1997 Thái Bình Tâm lý học lâm sàng

36 20035287 Lương Vũ Nam 16/08/1998 Bắc Giang Tâm lý học lâm sàng

37 20035288 Phạm Lan Ngọc 11/02/1997 Hải Phòng Tâm lý học lâm sàng

38 20035289 Lê Thị Mai Quyên 03/01/1986 Thanh Hóa Tâm lý học lâm sàng

39 20035290 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08/03/1998 Thái Nguyên Tâm lý học lâm sàng

40 20035291 Đào Thị Thảo 02/04/1995 Bắc Giang Tâm lý học lâm sàng

41 20035292 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/04/1995 Hải Dương Tâm lý học lâm sàng

42 20035293 Ngô Thị Thuỷ 25/11/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

43 20035294 Nguyễn Minh Ngọc Thực 06/06/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

44 20035295 Nguyễn Đặng Thuỷ Tiên 02/11/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

45 20035296 Phạm Hà Huyền Trang 11/01/1997 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

46 20035297 Hà Thu Thảo Vân 31/01/1998 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

47 20035298 Đoàn Bảo Yến 13/08/1996 Hà Nội Tâm lý học lâm sàng

48 20035299 Nguyễn Thanh An 20/07/1995 Bắc Giang Tôn giáo học

49 20035303 Cao Minh Đạt 15/03/1998 Hà Nội Tôn giáo học

50 20035304 Lê Thị Hà 30/08/1980 Thanh Hóa Tôn giáo học

51 20035306 Lê Minh 10/11/1993 Thừa Thiên Huế Tôn giáo học

52 20035307 Nguyễn Đức Quang 09/11/1998 Hà Nội Tôn giáo học

53 20035308 Lê Trung Thành 25/10/1998 Hải Phòng Tôn giáo học

54 20035309 Dương Thị Thúy Thịnh 05/12/1979 Ninh Bình Tôn giáo học

55 20035310 Nguyễn Quang Trung 08/12/1988 Hà Nội Tôn giáo học

56 20035300 Nguyễn Thị Thúy Chinh 06/01/1973 Bắc Giang Tôn giáo học (ĐHƯD)

57 20035127 Ngô Huy Trung 21/10/1992 Bắc Giang Tôn giáo học (ĐHƯD)

58 20035130 Lưu Thị Xuân 25/05/1989 Hà Nội Tôn giáo học (ĐHƯD)

59 20035301 Phạm Văn Dần 22/04/1986 Hải Phòng Tôn giáo học (ĐHƯD)

60 20035302 Trần Văn Dũng 14/12/1997 Vĩnh Phúc Tôn giáo học (ĐHƯD)

61 20035131 Lưu Lan Anh 05/02/1993 Hà Nội Lý luận văn học

62 20035132 Hoàng Thị Trang 26/08/1993 Nam Định Lý luận văn học

63 20035216 Nguyễn Thị Hương 12/04/1987 Hải Dương Lý luận văn học

64 20035217 Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/12/1998 Quảng Ngãi Lý luận văn học

65 20035218 Trịnh Thị Trang 17/05/1990 Hà Nam Lý luận văn học

66 20035322 Trần Thị Chung 15/08/1982 Nam Định Văn học dân gian

67 20035323 Hồ Đức Việt 01/03/1995 Hà Nội Văn học dân gian

68 20035133 Phạm Thương Huyền 20/06/1991 Thái Bình Văn học nước ngoài

69 20035324 Hoàng Hà Thu 03/05/1996 Hà Nội Văn học nước ngoài

70 20035325 Lê Thị Thuỳ Linh 28/11/1997 Hà Nội Văn học Việt Nam

71 20035059 Nguyễn Đức Mạnh 07/01/1997 Hà Nội Hán Nôm

72 20035194 Nguyễn Xuân Bảo 25/12/1998 Hà Nội Hán Nôm

73 20035195 Lê Như Duy 01/07/1978 Thanh Hóa Hán Nôm

74 20035196 Trần Văn Hải 01/11/1991 Nam Định Hán Nôm

75 20035197 Trần Gia Thế Tài 10/11/1997 Thừa Thiên Huế Hán Nôm

76 20035060 Hứa Thị Mỹ Hạnh 10/12/1995 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện

77 20035061 Nguyễn Thu Huyền 18/03/1990 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện

78 20035062 Nguyễn Thị Bích Thuận 29/03/1978 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện

79 20035201 Bùi Thị Minh Huệ 18/12/1978 Thái Bình KH Thông tin – Thư viện

80 20035202 Nguyễn Phương Mai 14/01/1997 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện

81 20035203 Trần Thị Như 05/09/1987 Nghệ An KH Thông tin – Thư viện

82 20035205 Phạm Đức Tiến 13/11/1997 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện

83 20035200 Nguyễn Thị Phương Hạnh 25/11/1988 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện (ĐHƯD)

84 20035204 Nguyễn Thị Phương Thúy 19/12/1988 Hà Nội KH Thông tin – Thư viện (ĐHƯD)

85 20035063 Nguyễn Thị Hồng ( Lệ ) 10/07/1992 Thái Bình Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

86 20035064 Nguyễn Khánh Huyền 22/07/1997 Quảng Ninh Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

87 20035065 Tạ Hồng Linh 24/02/1997 Phú Thọ Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

88 20035066 Trần Hồng Phúc 28/04/1991 Cà Mau Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

89 20035219 Trần Minh Cường 18/02/1988 Tây Ninh Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

90 20035134 Đỗ Khánh Ngân 02/09/1991 Hà Nội Việt Nam học

91 20035135 Nguyễn Thị Minh Trang 19/09/1989 Hà Nội Việt Nam học

92 20035326 Đinh Thị Hồng Hạnh 12/07/1995 Hà Nội Việt Nam học

93 20035327 Phạm Phương Thảo 13/04/1995 Hà Nội Việt Nam học

94 20035339 PARK SEOHYUN 10/07/1994 Hàn Quốc Việt Nam học

95 20035340 HO HSIN YEN 17/10/1996 Đài Loan Việt Nam học

96 20035341 KIM MIN CHUL 28/06/1985 Hàn Quốc Việt Nam học

97 20035342 KOH JONG HWAN 15/01/1972 Hàn Quốc Việt Nam học

98 20035328 Phạm Trung Anh 04/09/1997 Hải Dương Xã hội học

99 20035329 Nguyễn Trọng Hợp 27/03/1979 Hà Nam Xã hội học

100 20035330 Vũ Quang Huy 12/06/1998 Hà Nội Xã hội học

101 20035331 Trương Thị Nụ 07/10/1997 Hải Dương Xã hội học

102 20035332 Chu Minh Trang 08/08/1998 Hà Nội Xã hội học

103 20035343 SOUPHASIT HEUANGSENG 27/10/1988 Lào Xã hội học

104 20035344 ATHONE DUANGPHACHANH 06/12/1982 Lào Xã hội học
-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận