Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 2. Đại học KHXH&NV

 STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 20035043 Cao Phương Dung 06/12/1996 Thanh Hóa Công tác xã hội

2 20035044 Phạm Thanh Mai 26/10/1994 Phú Thọ Công tác xã hội

3 20035175 Nguyễn Thị Hạnh 18/04/1998 Hải Dương Công tác xã hội

4 20035176 Hoàng Thị Thư 20/10/1995 Quảng Ninh Công tác xã hội

5 20035037 Phạm Thu Hà 03/02/1997 Hà Nội Châu Á học

6 20035038 Bùi Huy Minh Hoàng 20/07/1993 Nam Định Châu Á học

7 20035039 Nguyễn Thị Tuyến 20/10/1975 Quảng Trị Châu Á học

8 20035040 Cao Thị Hải Yến 18/04/1984 Hà Nội Châu Á học

9 20035146 Trương Ngọc Anh 30/09/1998 Bắc Giang Châu Á học

10 20035147 Nguyễn Đức Triều 10/06/1987 Thái Bình Châu Á học

11 20035045 Đỗ Mạnh An 26/07/1985 Quảng Ninh Du lịch

12 20035046 Bùi Thị Vân Anh 01/03/1985 Hoà Bình Du lịch

13 20035047 Nguyễn Minh Giáp 08/11/1977 Hà Nội Du lịch

14 20035048 Nguyễn Thu Hà 07/01/1993 Hà Nội Du lịch

15 20035049 Nguyễn Thị Huệ 04/05/1984 Thanh Hóa Du lịch

16 20035050 Đỗ Diệu Linh 03/01/1985 Hà Nội Du lịch

17 20035051 Nguyễn Thuỳ Ngân 02/06/1991 Hà Nội Du lịch

18 20035052 Phạm Thị Hồng Nhung 07/08/1983 Quảng Ninh Du lịch

19 20035053 Vũ Thị Phương 14/08/1987 Thái Nguyên Du lịch

20 20035054 Nguyễn Thị Thanh 28/06/1995 Hưng Yên Du lịch

21 20035055 Đỗ Thị Thúy 13/05/1993 Bắc Giang Du lịch

22 20035056 Đỗ Thị Minh Thương 15/10/1985 Nam Định Du lịch

23 20035057 Nghiêm Thu Trang 19/09/1989 Hà Nội Du lịch

24 20035058 Nguyễn Thu Trang 29/09/1986 Quảng Ninh Du lịch

25 20035177 Vũ Tuấn Anh 27/08/1981 Hà Nam Du lịch

26 20035178 Nguyễn Thị Hải Đường 12/06/1981 Hà Nội Du lịch

27 20035179 Nguyễn Thị Thu Giang 08/07/1991 Hưng Yên Du lịch

28 20035180 Tạ Thị Hà 16/04/1988 Phú Thọ Du lịch

29 20035181 Nguyễn Thị Hằng 07/06/1997 Bắc Ninh Du lịch

30 20035182 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/08/1989 Hà Giang Du lịch

31 20035183 Dương Thị Loan 15/03/1986 Cao Bằng Du lịch

32 20035184 Đinh Văn Lộc 20/10/1973 Phú Thọ Du lịch

33 20035185 Ngô Văn Lừng 06/04/1990 Hà Nam Du lịch

34 20035186 Trần Thị Xuân Quỳnh 02/12/1989 Cao Bằng Du lịch

35 20035187 Hoàng Ngọc Thạc 26/08/1971 Hà Nam Du lịch

36 20035188 Lê Thị Thủy 15/12/1992 Thanh Hóa Du lịch

37 20035189 Trần Thị Phương Thúy 19/06/1971 Yên Bái Du lịch

38 20035190 Phạm Lê Huyền Trang 07/02/1991 Hải Phòng Du lịch

39 20035191 Mai Văn Trọng 25/12/1997 Nam Định Du lịch

40 20035192 Nguyễn Chí Viết 10/12/1974 Hải Dương Du lịch

41 20035193 Nguyễn Tuấn Vũ 14/12/1996 Hà Nội Du lịch

42 20035067 Đỗ Minh Nghĩa 30/04/1994 Hải Phòng Khảo cổ học

43 20035068 Nguyễn Thuỳ Linh 12/07/1990 Vĩnh Phúc Lịch sử ĐCS Việt Nam

44 20035069 Lê Văn Quân 06/10/1997 Hà Nội Lịch sử ĐCS Việt Nam

45 20035070 Bùi Thị Thu Thủy 15/02/1997 Nam Định Lịch sử ĐCS Việt Nam

46 20035206 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/07/1998 Hà Nội Lịch sử ĐCS Việt Nam

47 20035071 Lê Tùng Dương 14/11/1996 Yên Bái Lịch sử SH và SLH

48 20035207 Nguyễn Thanh Hà 24/03/1997 Hà Nội Lịch sử Thế giới

49 20035208 Hoàng Hải 18/04/1991 Bắc Giang Lịch sử Thế giới

50 20035209 Trịnh Tuyết Mai 15/04/1997 Hà Nội Lịch sử Thế giới

51 20035210 Nguyễn Mai Phương 26/01/1998 Hà Nội Lịch sử Thế giới

52 20035087 Nguyễn Tiến Đạt 12/06/1989 Hà Nội Quản lí văn hóa

53 20035088 Nguyễn Minh Thảo 20/10/1982 Thái Nguyên Quản lí văn hóa

54 20035089 Hà Thị Huyền Trang 23/09/1993 Yên Bái Quản lí văn hóa

55 20035232 Nguyễn Ánh Dương 06/07/1994 Nam Định Quản lí văn hóa

56 20035233 Nguyễn Văn Phán 26/10/1996 Thái Bình Quản lí văn hóa

57 20035234 Già Bá Tùng 12/07/1997 Nghệ An Quản lí văn hóa

58 20035235 Đinh Thị Vân 16/06/1998 Ninh Bình Quản lí văn hóa

59 20035072 Nguyễn Thị Hạnh 17/08/1988 Hải Dương Lịch sử văn hóa Việt Nam

60 20035073 Đỗ Thu Hiền 16/09/1997 Hà Nội Lịch sử văn hóa Việt Nam

61 20035211 Nguyễn Lê Phương Anh 20/02/1998 Thái Nguyên Lịch sử văn hóa Việt Nam

62 20035212 Tô Quang Minh 15/02/1998 Hồ Chí Minh Lịch sử văn hóa Việt Nam

63 20035074 Mai Anh Quân 25/05/1996 Hà Nội Lịch sử Việt Nam

64 20035213 Nguyễn Thúy Hiền 30/08/1998 Phú Thọ Lịch sử Việt Nam

65 20035214 Đặng Thị Út 20/06/1987 Vĩnh Phúc Lịch sử Việt Nam

66 20035345 Manipakone Phonemany 23/04/1995 Lào Ngôn ngữ học

67 20035076 Nguyễn Minh Nguyệt 08/03/1989 Hà Nội Ngôn ngữ học

68 20035077 Phạm Viết Nhật 20/10/1991 Hà Nội Ngôn ngữ học

69 20035078 Nguyễn Thị Bình Yên 13/12/1977 Hà Nội Ngôn ngữ học

70 20035220 Nguyễn Thái Quỳnh Anh 21/12/1996 Hà Nội Ngôn ngữ học

71 20035221 Nguyễn Thanh Binh 15/08/1983 Hà Nội Ngôn ngữ học

72 20035222 Lê Thu Hà 12/03/1985 Yên Bái Ngôn ngữ học

73 20035223 Vũ Thị Hằng 18/11/1998 Hải Dương Ngôn ngữ học

74 20035224 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21/05/1990 Vĩnh Phúc Ngôn ngữ học

75 20035225 Đào Huyền Trang 20/02/1997 Hà Nội Ngôn ngữ học

76 20035333 SOUSADACHANH PHAIMANY 16/09/1984 Lào Ngôn ngữ học

77 20035334 AN SUMIN 14/03/1993 Trung Quốc Ngôn ngữ học

78 20035335 DUAN WEIHENG 01/03/1998 Trung Quốc Ngôn ngữ học

79 20035079 Trần Thị Quỳnh Trang 24/12/1989 Phú Thọ Nhân học

80 20035226 Viết Thị Thanh Hà 19/11/1998 Hà Nội Nhân học

81 20035336 DETHSOULIVAN THIPMOUNTALI 01/03/1990 Lào Nhân học

82 20035337 SONETHAVY THONGKHAM 19/05/1990 Lào Nhân học

83 20035338 INPENG LATTANA 02/09/1984 Lào Nhân học

84 20035090 Trần Thị Hằng 20/03/1977 Hà Nội Quản trị văn phòng

85 20035091 Hoàng Thị Hồng 28/06/1989 Nghệ An Quản trị văn phòng

86 20035092 Lê Thị Ngọc Lan 08/07/1986 Hà Nội Quản trị văn phòng

87 20035093 Trần Thùy Linh 12/06/1994 Thái Nguyên Quản trị văn phòng

88 20035094 Trần Thị Hoài Ninh 05/11/1997 Quảng Ninh Quản trị văn phòng

89 20035095 Trần Thị Thu Thủy 18/08/1978 Nam Định Quản trị văn phòng

90 20035266 Nguyễn Minh Chiến 10/11/1993 Hà Nội Quản trị văn phòng

91 20035267 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/06/1997 Hải Dương Quản trị văn phòng

92 20035268 Đinh Mỹ Linh 22/03/1997 Thái Bình Quản trị văn phòng

93 20035269 Lưu Mỹ Linh 24/09/1988 Hà Nội Quản trị văn phòng

94 20035270 Phạm Thanh Loan 04/09/1983 Hà Nội Quản trị văn phòng

95 20035271 Nguyễn Thị Đoàn Minh 30/07/1993 Nam Định Quản trị văn phòng

96 20035272 Nguyễn Trọng Tâm 13/12/1998 Hà Nội Quản trị văn phòng

97 20035273 Đinh Thị Thu Trang 15/02/1996 Hà Nội Quản trị văn phòng

98 20035274 Đỗ Thị Vân 13/01/1993 Thái Bình Quản trị văn phòng

99 20035075 Lê Minh Nghiêm 04/10/1983 Thanh Hóa Lưu trữ học

100 20035215 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11/03/1998 Hà Nội Lưu trữ học

101 20035080 Bùi Đức Huy 02/09/1981 Thái Bình Quan hệ quốc tế

102 20035081 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 23/11/1995 Hà Nội Quan hệ quốc tế

103 20035082 Trần Hồng Lĩnh 21/03/1997 Quảng Ninh Quan hệ quốc tế

104 20035083 Hà Thành Nam 09/07/1985 Hà Nội Quan hệ quốc tế

105 20035084 Phạm Mai Phương 11/08/1995 Hà Nội Quan hệ quốc tế

106 20035085 Đặng Trúc Quỳnh 20/11/1994 Hải Dương Quan hệ quốc tế

107 20035086 Phạm Thị Quỳnh Trang 29/09/1989 Nghệ An Quan hệ quốc tế

108 20035227 Ngô Thị Huyền 13/11/1990 Bắc Ninh Quan hệ quốc tế

109 20035228 Đỗ Duy Hùng 20/01/1985 Quảng Ninh Quan hệ quốc tế

110 20035229 Đào Thị Thùy Linh 09/09/1988 Hà Tĩnh Quan hệ quốc tế

111 20035230 Nguyễn Văn Thành 16/08/1983 Hà Nội Quan hệ quốc tế

112 20035231 Hoàng Trọng Thức 28/10/1996 Thanh Hóa Quan hệ quốc tế
-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận