Hoang Tuyet Mai - Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Hoang Tuyet Mai - Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

 Tác giả: Hoang Tuyet Mai. 

Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Tên tạp chí: Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).

Link bài báo: http://www.elibrary.vn/2021/04/access-to-social-work-services-for.html

Một bài báo hay về bạo lực gia đình hiện nay ở Việt NamXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh