Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Hội thảo khoa học QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Hội thảo khoa học  QT về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 kỷ yếu ISBN 

Triết học Nhân Văn

- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3nwzz7v


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com