Phan Dang Son. The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam

Triết học Kỳ thú

Phan Dang Son

The impacts of culture of knowledge sharing on knowledge management in social enterprises in Vietnam

http://www.elibrary.vn/2021/09/the-impacts-of-culture-of-knowledge.html

Pp. 27-40.

WORLD SCIENCE 2021. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT. ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the IV international scientific-practical conference (September 8 - September 15, 2021) Novosibirsk - Astrakhan. Resp. ed. Zaraisky A.A. 

ISBN 978-5-907385-48-1

МИРОВАЯ НАУКА 2021. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПРАВО: материалы IV международной научно-практической конференции (8 сентября – 15 сентября 2021г) Новосибирск - Астрахань. Отв. ред. Зарайский А.А.

 ISBN 978-5-907385-48-1


Vào Triết học Mác - Lênin trên Telegram
để cập nhật các bài giảng, slide, bài tập
và để được hỗ trợ nhanh chóng hơn!Có thể bạn cần!
Có thể bạn quan tâm!

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top