Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

 Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân

Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII

Tư liệu về Triết học Nga

Nguồn tham khảo: Tạp chí Triết học, số 10 (257) năm 2012, tr 77-86Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh