Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế có kỷ yếu isbn cho giảng viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế có kỷ yếu isbn cho giảng viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023 có kỷ yếu mã ISBN, chi phí phù hợp.

 

----------

TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh