Hãy cho biết, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

Hãy cho biết, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?Hãy cho biết, đâu là luận điểm của quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a. Xem xét sự phát triển chỉ là sự tăng, hay giảm đơn thuần về lượng

b. Xem sự phát triển bao hàm cả sự thay đổi dần về lượng và sự nhảy vọt về chất

c. Xem sự phát triển đi lên bao hàm cả sự thụt lùi tạm thời


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh