Những yêu cầu của quan điểm toàn diện là gì?

Những yêu cầu của quan điểm toàn diện là gì?
Những yêu cầu của quan điểm toàn diện là gì?

a. Chỉ xem xét một mối liên hệ

b. Phải xem xét tất cả các mối liên hệ của sự vật

c. Phải xem xét tất cả các mối liên hệ đồng thời phân loại được vị trí, vai trò của các mối liên hệ

> Đáp án


TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh