Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет  - [Lê Thị Hồng Phượng]

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет - [Lê Thị Hồng Phượng]Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Bài báo

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, историяTạp chí “Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: chính trị học, xã hội hoc, triết học, sử học”

: М., Изд. «Интернаука» [Internauka], 2019. № 3 (14). С. 27-31.
[/tintuc]
Mô tả