Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет  - [Lê Thị Hồng Phượng]

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет - [Lê Thị Hồng Phượng]

[tintuc]
Bài báo

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, историяTạp chí “Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: chính trị học, xã hội hoc, triết học, sử học”

: М., Изд. «Интернаука» [Internauka], 2019. № 3 (14). С. 27-31.
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh

ĐỐI TÁC VÀ TÀI TRỢ