Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме - Ле Тхи Хонг Фыонг

[tintuc]
Ле Тхи Хонг Фыонг
Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме
Форум молодых ученых. 
ISSN 2500-4050
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685


Ключевые слова: буддизм, вьетнамский буддизм, дзэн буддизм, махаяна.Аннотация: В данной статье рассматривается особенности буддизма махаяны во Вьетнаме. На протяжении истории буддизма во Вьетнаме независимое существование имела лишь школа дзэн. История буддизма во Вьетнаме – это в основном история дзэн школ.

Lê Thị Hồng Phượng
Phật giáo, Triết học phật giáo, nghiên cứu tôn giáo, thiền, phật giáo ở Việt Nam

[/tintuc]

-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận