Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)

[tintuc]
Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)


Le Thi Hong Phuong, Sergei Nhiznhikov
Studying Buddhism in Vietnam (based on russian and vietnamese sources)
Journal: BULLETIN OF KALMYK UNIVERSITY


The article analyzes the study of Buddhism in Vietnam according to Russian and Vietnamese research sources. The authors pay particular attention to such branch of Buddhism as Mahayana, because it is widely spread in the region.The article reveals the originality of Vietnamese Buddhism and the transformation of the concept of nirvana. The authors came to the conclusion that Buddhism developed in stages, each time introducing nuances into the concept of nirvana and liberation. Buddhism had a long way of searching and developing, meeting the needs of a person and society:from the position of moving away from ordinary life which was proposed in early Buddhism to the Mahayana concept of active participation in life.
[/tintuc]

-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận