Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 1. Đại học KHXH&NV

 Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 1. Đại học KHXH&NV

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành
1 20035001 Nguyễn Bá Chiêm 08/01/1988 Hà Nội Báo chí học
2 20035002 Nguyễn Thị Hồng Giang 24/04/1988 Đắk Lắk Báo chí học
3 20035003 Đào Thị Huyền 12/02/1984 Hà Nội Báo chí học
4 20035004 Nguyễn Công Khanh 08/05/1979 Khánh Hòa Báo chí học
5 20035005 Nguyễn Cao Nhật Linh 11/12/1994 Hà Nội Báo chí học
6 20035006 Vũ Hoàng Long 06/11/1998 Hà Nội Báo chí học
7 20035007 Phạm Thị Hồng Thương 14/12/1975 Hà Nội Báo chí học
8 20035008 Vũ Ngọc Tùng 23/12/1991 Hà Nội Báo chí học
9 20035009 Phạm Danh Vỵ 28/06/1993 Thái Bình Báo chí học
10 20035136 Ngô Thị Chuyên 04/06/1992 Hà Tĩnh Báo chí học
11 20035137 Trịnh Quốc Dũng 30/10/1980 Hà Nội Báo chí học
12 20035138 Nguyễn Thùy Dương 04/10/1994 Hải Dương Báo chí học
13 20035139 Đặng Thanh Hải 21/07/1998 Hà Nội Báo chí học
14 20035140 Nguyễn Sỹ Hào 20/03/1973 Hà Nội Báo chí học
15 20035141 Đàm Văn Nam 08/05/1990 Hưng Yên Báo chí học
16 20035142 Đinh Bích Ngọc 23/07/1980 Nam Định Báo chí học
17 20035143 Lưu Đức Thanh 13/06/1978 Hà Nội Báo chí học
18 20035145 Lê Thị Tươi 23/03/1992 Hà Nội Báo chí học
19 20035010 Phạm Văn Anh 11/10/1977 Hải Dương Báo chí học (ĐHƯD)
20 20035011 Đặng Thị Loan 28/02/1988 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
21 20035012 Nguyễn Thị Thúy Ngà 28/12/1975 Nghệ An Báo chí học (ĐHƯD)
22 20035013 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 01/12/1988 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
23 20035014 Trần Tuấn Sơn 16/10/1983 Thái Bình Báo chí học (ĐHƯD)
24 20035015 Nguyễn Trung Thành 04/10/1987 Tuyên Quang Báo chí học (ĐHƯD)
25 20035016 Nguyễn Thị Vy 24/12/1978 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
26 20035144 Âu Văn Tuấn 09/10/1983 Bắc Giang Báo chí học (ĐHƯD)
27 20035017 Lê Vân Anh 31/08/1985 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
28 20035018 Nguyễn Hoàng Anh 22/01/1988 Bắc Ninh Quản trị báo chí truyền thông
29 20035019 Nguyễn Tuấn Anh 27/01/1996 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
30 20035020 Trần Hùng Anh 20/05/1991 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
31 20035021 Nguyễn Thị Linh Chi 08/11/1992 Sơn La Quản trị báo chí truyền thông
32 20035022 Nguyễn Văn Dương 04/08/1982 Hải Dương Quản trị báo chí truyền thông
33 20035023 Hoàng Bảo Đăng 24/06/1982 Thanh Hóa Quản trị báo chí truyền thông
34 20035024 Đinh Thị Thu Hải 12/07/1983 Ninh Bình Quản trị báo chí truyền thông
35 20035025 Nguyễn Thị Bích Hạnh 01/07/1972 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
36 20035026 Phạm Thuý Huyền 22/07/1996 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
37 20035027 Mai Xuân Hùng 24/08/1990 Thanh Hóa Quản trị báo chí truyền thông
38 20035028 Nguyễn Thu Hương 06/07/1973 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
39 20035029 Nguyễn Thị Lương 28/02/1995 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
40 20035030 Phí Văn Mạnh 02/01/1983 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
41 20035031 Nguyễn Hồng Nam 30/09/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
42 20035032 Nguyễn Hồng Quang 23/09/1984 Hà Nam Quản trị báo chí truyền thông
43 20035033 Đào Thị Sự 19/10/1979 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
44 20035034 Trần Thu Trang 25/02/1997 Hưng Yên Quản trị báo chí truyền thông
45 20035035 Trần Anh Tuấn 24/04/1976 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
46 20035036 Nguyễn Thị Hồng Yến 10/10/1993 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
47 20035251 Bùi Đại Dương 26/10/1991 Hải Phòng Quản trị báo chí truyền thông
48 20035252 Phạm Hoàng Giang 04/10/1982 Hà Tĩnh Quản trị báo chí truyền thông
49 20035253 Nguyễn Thị Hoài Hương 13/09/1980 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
50 20035254 Đỗ Hương Lan 26/04/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
51 20035255 Nguyễn Thị Hồng Liên 02/03/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
52 20035256 Cáp Thị Tuyết Mai 12/02/1989 Bắc Giang Quản trị báo chí truyền thông
53 20035257 Trương Thị Ngân 20/10/1990 Hà Tĩnh Quản trị báo chí truyền thông
54 20035258 Đào Thị Hoài Phương 28/09/1988 Nghệ An Quản trị báo chí truyền thông
55 20035259 Vũ Hà Thu 20/08/1997 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
56 20035260 Đoàn Biên Thùy 17/10/1986 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
57 20035261 Vũ Xuân Tiến 06/05/1993 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
58 20035262 Mai Hoàng Phương Trang 09/02/1997 Kon Tum Quản trị báo chí truyền thông
59 20035263 Võ Kiều Thiên Trang 30/10/1996 Quảng Ngãi Quản trị báo chí truyền thông
60 20035264 Nguyễn Thị Ngọc Vân 26/05/1998 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
61 20035265 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 04/03/1997 Bình Dương Quản trị báo chí truyền thông
62 20035041 Vũ Huy Tình 24/01/1997 Bắc Ninh Chính trị học
63 20035042 Đỗ Thị Thụy Vũ 13/09/1996 Hà Nội Chính trị học
64 20035152 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/06/1996 Ninh Bình Chính trị học
65 20035153 Nguyễn Thu Hà 21/11/1995 Hà Nội Chính trị học
66 20035154 Hoàng Minh Hiển 18/05/1973 Yên Bái Chính trị học
67 20035155 Phạm Huy Hoàng 09/11/1971 Bắc Ninh Chính trị học
68 20035156 Đỗ Duy Hùng 25/12/1972 Nam Định Chính trị học
69 20035158 Nhâm Thị Lan 16/09/1979 Hải Dương Chính trị học
70 20035159 Lê Khánh Linh 02/09/1998 Hà Giang Chính trị học
71 20035162 Đỗ Thị Minh Luyến 25/03/1989 Hà Nội Chính trị học
72 20035163 Dương Quý Nam 08/07/1972 Quảng Bình Chính trị học
73 20035164 Nguyễn Thị Ngần 20/05/1995 Thái Nguyên Chính trị học
74 20035165 Vũ Hồng Phương 23/11/1998 Hà Nội Chính trị học
75 20035166 Hoàng Xuân Tám 28/09/1974 Hà Nam Chính trị học
76 20035167 Nguyễn Văn Thà 12/04/1980 Hà Nội Chính trị học
77 20035169 Phạm Huy Thông 26/03/1969 Hà Nội Chính trị học
78 20035170 Nguyễn Tấn Toàn 15/08/1997 Quảng Nam Chính trị học
79 20035172 Phạm Quốc Tuý 24/05/1978 Hà Nội Chính trị học
80 20035173 Nguyễn Thuý Vân 29/03/1998 Lạng Sơn Chính trị học
81 20035174 Phạm Như Ý 22/12/1984 Nam Định Chính trị học
82 20035151 Nguyễn Quốc Dũng 12/09/1976 Hà Nội Chính trị học (ĐHƯD)
83 20035157 Đặng Văn Kiên 27/01/1984 Hưng Yên Chính trị học (ĐHƯD)
84 20035160 Nguyễn Bảo Long 25/04/1992 Hà Nội Chính trị học (ĐHƯD)
85 20035161 Nguyễn Quốc Long 05/08/1973 Hưng Yên Chính trị học (ĐHƯD)
86 20035168 Nguyễn Cảnh Thành 02/09/1979 Nghệ An Chính trị học (ĐHƯD)
87 20035171 Lưu Ngọc Tuấn 26/05/1977 Thanh Hóa Chính trị học (ĐHƯD)
88 20035198 Phạm Tâm Thảo 15/07/1998 Hưng Yên Hồ Chí Minh học

-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận