Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 1. Đại học KHXH&NV

Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 1. Đại học KHXH&NV

 Danh sách học viên học triết học, khóa QH- 2020- X, lớp triết 1. Đại học KHXH&NV

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành
1 20035001 Nguyễn Bá Chiêm 08/01/1988 Hà Nội Báo chí học
2 20035002 Nguyễn Thị Hồng Giang 24/04/1988 Đắk Lắk Báo chí học
3 20035003 Đào Thị Huyền 12/02/1984 Hà Nội Báo chí học
4 20035004 Nguyễn Công Khanh 08/05/1979 Khánh Hòa Báo chí học
5 20035005 Nguyễn Cao Nhật Linh 11/12/1994 Hà Nội Báo chí học
6 20035006 Vũ Hoàng Long 06/11/1998 Hà Nội Báo chí học
7 20035007 Phạm Thị Hồng Thương 14/12/1975 Hà Nội Báo chí học
8 20035008 Vũ Ngọc Tùng 23/12/1991 Hà Nội Báo chí học
9 20035009 Phạm Danh Vỵ 28/06/1993 Thái Bình Báo chí học
10 20035136 Ngô Thị Chuyên 04/06/1992 Hà Tĩnh Báo chí học
11 20035137 Trịnh Quốc Dũng 30/10/1980 Hà Nội Báo chí học
12 20035138 Nguyễn Thùy Dương 04/10/1994 Hải Dương Báo chí học
13 20035139 Đặng Thanh Hải 21/07/1998 Hà Nội Báo chí học
14 20035140 Nguyễn Sỹ Hào 20/03/1973 Hà Nội Báo chí học
15 20035141 Đàm Văn Nam 08/05/1990 Hưng Yên Báo chí học
16 20035142 Đinh Bích Ngọc 23/07/1980 Nam Định Báo chí học
17 20035143 Lưu Đức Thanh 13/06/1978 Hà Nội Báo chí học
18 20035145 Lê Thị Tươi 23/03/1992 Hà Nội Báo chí học
19 20035010 Phạm Văn Anh 11/10/1977 Hải Dương Báo chí học (ĐHƯD)
20 20035011 Đặng Thị Loan 28/02/1988 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
21 20035012 Nguyễn Thị Thúy Ngà 28/12/1975 Nghệ An Báo chí học (ĐHƯD)
22 20035013 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 01/12/1988 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
23 20035014 Trần Tuấn Sơn 16/10/1983 Thái Bình Báo chí học (ĐHƯD)
24 20035015 Nguyễn Trung Thành 04/10/1987 Tuyên Quang Báo chí học (ĐHƯD)
25 20035016 Nguyễn Thị Vy 24/12/1978 Hà Nội Báo chí học (ĐHƯD)
26 20035144 Âu Văn Tuấn 09/10/1983 Bắc Giang Báo chí học (ĐHƯD)
27 20035017 Lê Vân Anh 31/08/1985 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
28 20035018 Nguyễn Hoàng Anh 22/01/1988 Bắc Ninh Quản trị báo chí truyền thông
29 20035019 Nguyễn Tuấn Anh 27/01/1996 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
30 20035020 Trần Hùng Anh 20/05/1991 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
31 20035021 Nguyễn Thị Linh Chi 08/11/1992 Sơn La Quản trị báo chí truyền thông
32 20035022 Nguyễn Văn Dương 04/08/1982 Hải Dương Quản trị báo chí truyền thông
33 20035023 Hoàng Bảo Đăng 24/06/1982 Thanh Hóa Quản trị báo chí truyền thông
34 20035024 Đinh Thị Thu Hải 12/07/1983 Ninh Bình Quản trị báo chí truyền thông
35 20035025 Nguyễn Thị Bích Hạnh 01/07/1972 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
36 20035026 Phạm Thuý Huyền 22/07/1996 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
37 20035027 Mai Xuân Hùng 24/08/1990 Thanh Hóa Quản trị báo chí truyền thông
38 20035028 Nguyễn Thu Hương 06/07/1973 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
39 20035029 Nguyễn Thị Lương 28/02/1995 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
40 20035030 Phí Văn Mạnh 02/01/1983 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
41 20035031 Nguyễn Hồng Nam 30/09/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
42 20035032 Nguyễn Hồng Quang 23/09/1984 Hà Nam Quản trị báo chí truyền thông
43 20035033 Đào Thị Sự 19/10/1979 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
44 20035034 Trần Thu Trang 25/02/1997 Hưng Yên Quản trị báo chí truyền thông
45 20035035 Trần Anh Tuấn 24/04/1976 Nam Định Quản trị báo chí truyền thông
46 20035036 Nguyễn Thị Hồng Yến 10/10/1993 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
47 20035251 Bùi Đại Dương 26/10/1991 Hải Phòng Quản trị báo chí truyền thông
48 20035252 Phạm Hoàng Giang 04/10/1982 Hà Tĩnh Quản trị báo chí truyền thông
49 20035253 Nguyễn Thị Hoài Hương 13/09/1980 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
50 20035254 Đỗ Hương Lan 26/04/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
51 20035255 Nguyễn Thị Hồng Liên 02/03/1995 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
52 20035256 Cáp Thị Tuyết Mai 12/02/1989 Bắc Giang Quản trị báo chí truyền thông
53 20035257 Trương Thị Ngân 20/10/1990 Hà Tĩnh Quản trị báo chí truyền thông
54 20035258 Đào Thị Hoài Phương 28/09/1988 Nghệ An Quản trị báo chí truyền thông
55 20035259 Vũ Hà Thu 20/08/1997 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
56 20035260 Đoàn Biên Thùy 17/10/1986 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
57 20035261 Vũ Xuân Tiến 06/05/1993 Hà Nội Quản trị báo chí truyền thông
58 20035262 Mai Hoàng Phương Trang 09/02/1997 Kon Tum Quản trị báo chí truyền thông
59 20035263 Võ Kiều Thiên Trang 30/10/1996 Quảng Ngãi Quản trị báo chí truyền thông
60 20035264 Nguyễn Thị Ngọc Vân 26/05/1998 Thái Bình Quản trị báo chí truyền thông
61 20035265 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 04/03/1997 Bình Dương Quản trị báo chí truyền thông
62 20035041 Vũ Huy Tình 24/01/1997 Bắc Ninh Chính trị học
63 20035042 Đỗ Thị Thụy Vũ 13/09/1996 Hà Nội Chính trị học
64 20035152 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/06/1996 Ninh Bình Chính trị học
65 20035153 Nguyễn Thu Hà 21/11/1995 Hà Nội Chính trị học
66 20035154 Hoàng Minh Hiển 18/05/1973 Yên Bái Chính trị học
67 20035155 Phạm Huy Hoàng 09/11/1971 Bắc Ninh Chính trị học
68 20035156 Đỗ Duy Hùng 25/12/1972 Nam Định Chính trị học
69 20035158 Nhâm Thị Lan 16/09/1979 Hải Dương Chính trị học
70 20035159 Lê Khánh Linh 02/09/1998 Hà Giang Chính trị học
71 20035162 Đỗ Thị Minh Luyến 25/03/1989 Hà Nội Chính trị học
72 20035163 Dương Quý Nam 08/07/1972 Quảng Bình Chính trị học
73 20035164 Nguyễn Thị Ngần 20/05/1995 Thái Nguyên Chính trị học
74 20035165 Vũ Hồng Phương 23/11/1998 Hà Nội Chính trị học
75 20035166 Hoàng Xuân Tám 28/09/1974 Hà Nam Chính trị học
76 20035167 Nguyễn Văn Thà 12/04/1980 Hà Nội Chính trị học
77 20035169 Phạm Huy Thông 26/03/1969 Hà Nội Chính trị học
78 20035170 Nguyễn Tấn Toàn 15/08/1997 Quảng Nam Chính trị học
79 20035172 Phạm Quốc Tuý 24/05/1978 Hà Nội Chính trị học
80 20035173 Nguyễn Thuý Vân 29/03/1998 Lạng Sơn Chính trị học
81 20035174 Phạm Như Ý 22/12/1984 Nam Định Chính trị học
82 20035151 Nguyễn Quốc Dũng 12/09/1976 Hà Nội Chính trị học (ĐHƯD)
83 20035157 Đặng Văn Kiên 27/01/1984 Hưng Yên Chính trị học (ĐHƯD)
84 20035160 Nguyễn Bảo Long 25/04/1992 Hà Nội Chính trị học (ĐHƯD)
85 20035161 Nguyễn Quốc Long 05/08/1973 Hưng Yên Chính trị học (ĐHƯD)
86 20035168 Nguyễn Cảnh Thành 02/09/1979 Nghệ An Chính trị học (ĐHƯD)
87 20035171 Lưu Ngọc Tuấn 26/05/1977 Thanh Hóa Chính trị học (ĐHƯD)
88 20035198 Phạm Tâm Thảo 15/07/1998 Hưng Yên Hồ Chí Minh họcXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh