Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty. Hoang Trong Thiet

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty. Hoang Trong Thiet

Một bài báo hay, lưu trữ và sưu tầm để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

Hoang Trong Thiet

Nguồn: 

http://www.triethoc.info/2021/05/hoang-trong-thiet-impacts-of-non.html

"World Science 2021. Problems and Development Prospects"

http://www.academic.vn/2021/05/impacts-of-non-traditional-security-on.html

Materials of the II International Scientific and Practical Conference (April 28, 2021, Novosibirsk (Russia)). Ed. Zaraisky A.A. - Publishing house CPM "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 108p. Pp. 3-8.

http://www.elibrary.vn/2021/05/impacts-of-non-traditional-security-on.html

ISBN 978-5-907385-37-5Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh