Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Nguyen Tai Nang. Solutions for promoting university autonomy in Vietnam

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

Tài liệu hay cho sinh viên tham khảo

Nguyen Tai Nang. Solutions for promoting university autonomy in Vietnam 

Globus: social sciences. Т.7 № 2 (36)/2021 Tr, 23-28. ISSN 2713-3087. DOI: 10.52013/2713-3087-36-2-5

Link PDF


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com