Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Virtual office administration - A trend in modern office development. Truong Thi Mai Anh

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Tài liệu hay cho sinh viên về quản trị văn phòng, văn phòng ảo, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số


Truong Thi Mai Anh.

Virtual office administration - A trend in modern office development

 

Economy and society

№7(86), 2021. 

ISSN 2225-1545

 

Link PDFby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com