Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

 Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai.

a. Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,

b. Thuyết tiến hoá của Dacuyn.

c. Nguyên tử luận.

d. Học thuyết tế bào.by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com