Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

  Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.

a. là khoa học của mọi khoa học .

b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.

c. là khoa học nghiên cứu về con người.

d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí , vai trò của con người trong thế giới ấy

Đáp án dby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com