Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen - Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

/ by Triết học Nhân Văn


Tài liệu tham khảo hữu ích sưu tầm về lĩnh vực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Tư liệu Hội thảo Khoa học Quốc tế

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh), Pp. 46-54. 

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyenby Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com