Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen - Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen - Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh)


Tài liệu tham khảo hữu ích sưu tầm về lĩnh vực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Tư liệu Hội thảo Khoa học Quốc tế

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh), Pp. 46-54. 

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc NguyenXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh