Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

 


Hội thảo khoa học Quốc tế "Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam".

- Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021 (Buổi sáng: 08:00 – 12:00 - Buổi chiều: 13:00 – 17:00)

- Trực tiếp: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh