Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Relationship between words and meaning in work “Revelation of the decisive secret for students” of Zen master Vien Chieu - Bulletin of Science and Education

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

/ by Triết học Nhân Văn

Bài báo về triết học phật giáo, nghiên cứu Phật giáo

Link tham khảo: http://www.elibrary.vn/2022/01/relationship-between-words-and-meaning.html

Pham Thi Thu Huong (2021), Relationship between words and meaning in work “Revelation of the decisive secret for students” of Zen master Vien Chieu, Bulletin of Science and Education, 2021, No. 17 (120), Part 1, Pp. 32-42. DOI 10.24411/2312-8089-2021-11710, ISSN 2312-8089.

by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com