Quan niệm về vật chất của V.I. Lênin có sự khác biệt gì so với quan niệm về vật chất của các trường phái triết học trước đó?

Quan niệm về vật chất của V.I. Lênin có sự khác biệt gì so với quan niệm về vật chất của các trường phái triết học trước đó?


Triết học Mác - Lênin
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Quan niệm về vật chất của V.I. Lênin có sự khác biệt gì so với quan niệm về vật chất của các trường phái triết học trước đó?


Hướng dẫn đề cương cho triển khai nội dung thảo luận

* Mục tiêu:

Làm rõ và phân tích được quan niệm của Lênin về vật chất

* Nhiệm vụ chi tiết:

- Tổng quan (rất ngắn gọn) một số quan điểm trước đó về vật chất (thời cổ đại, thời cận đại) và đánh giá chúng.

- Tại sao Lênin lại đưa ra quan điểm mới về vật chất? (Hoàn cảnh ra đời định nghĩa vật chất của V. Lênin)

- Định nghĩa vật chất của Lênin có những nội dung cơ bản như thế nào? (Phân tích nội dung định nghĩa)

- Đánh giá để thấy được sự khác biệt của quan điểm vật chất của Lênin so với các trường phái trước đó.

(không cần nói đến vận động, không gian, thời gian… của vật chất)

 

* Tài liệu tham khảo

Giáo trình triết học Mác – Lênin (2021) > tải file giáo trình tại đây 

- Tóm tắt lý thuyết trong Sách bài tập triết học Mác - Lênin (VNU)

Slide của giảng viên liên quan đến chủ đề này > xem tại đây

- Một số công cụ hữu ích cho bài thuyết trình và tổ chức trò chơi > Xem tại đây

* Lưu ý: nếu cần, liên hệ với giảng viên của bạn để được tư vấn và hỗ trợ thêm
TRIẾT HỌC NHÂN VĂN
Blog chia sẻ tài liệu chuyên ngành Triết học

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh